Úvod

 Podsystém Centrálna evidencia pacientov 

Tento podsystém slúži na prvotný zber údajov o pacientovi, ktorý prichádza do nemocnice buď prvýkrát alebo opakovane. Programové vybavenie tohoto podsystému umožňuje dlhodobú evidenciu údajov o pacientoch t.zn., že pri opakovaných návštevách nemocničného zariadenia je potrebné aktualizovať len malú časť alebo vôbec žiadne údaje o pacientovi.

Údajová báza evidovaná o pacientovi slúži pre potrebu ďalších podsystémov v informačnom systéme (napr. chorobopisy, ambulancie, laboratóriá) t.zn., že z každého pracovného miesta, ktoré je súčasťou informačného systému NEMOCNICA, sú informácie evidované o pacientoch prístupné so zohľadnením nadefinovaných prístupových práv (k týmto informáciám majú prístup len autorizovaní pracovníci). Podsystém sa skladá z troch základných modulov:

Základná evidencia pacientov, ktorá obsahuje nasledovné funkcie:

 • nový pacient
 • vyhľadanie pacienta
 • aktualizácia údajov pacienta
 • zaradenie do archívu
 • výber z archívu

Centrálny príjem, ktorý obsahuje nasledovné funkcie:

 • príjem na lôžkové oddelenie
 • prepustenie alebo preloženie pacienta
 • evidencia a sledovanie priepustiek
 • interaktívne výstupné zostavy
 • evidencia spotreby špeciálneho zdravotníckeho materiálu
 • evidencia spotreby liekov a liečivých prípravkov
 • sledovanie technickej odstávky postelí na jednotlivých oddeleniach

Štatistiky obsahujú funkcie pre vyhotovenie nutných výstupných zostáv:

 • výstup pre zber do systému HOSPITAL
 • ranné hlásenia
 • vyhotovovanie sčitákov
 • sledovanie doprevádzajúcich osôb pre pacientov
 • sledovanie obložnosti na jednotlivých oddeleniach
 • tlač štítkov pre identifikáciu odobraných vzoriek

Podsystém zabezpečuje i archiváciu pacientských údajov a ich spätnú reaktiváciu pre štatistické a vedecko-výskumné účely alebo pre ďalší pobyt v nemocničnom zariadení.


Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS)

Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS) je nadštandardný slovenský produkt, ktorý obsahuje integrované jadro informačného systému pre nemocničné zariadenia.
Viac informácií