Úvod

 informačné systémy  

Hlavnou činnosťou spoločnosti je návrh informačných systémov "na kľúč", to znamená vypracovanie projektov informačných systémov, vytvorenie aplikačného programového vybavenia pre informačné systémy, dodanie systémového programového vybavenia, zavedenie a podpora pri nasadzovaní systémov u zákazníkov. Okrem toho sa spoločnosť zaoberá aj riešením problémov na systémovej úrovni. Pre operačný systém SCO UNIX a LINUX dodáva programové vybavenie pre národnú podporu, textový editor a iné podporné utility, ktoré sú produktmi jej vlastného vývoja. LCS ELECTRONICS, spol. s r.o. poskytuje kompletnú dodávku všetkých systémových produktov, ktoré sú v súčasnej ponuke firmy SCO a LINUX, inštalácie ako aj školenia určené od bežných používateľov po systémových programátorov a správcov prevádzkovaných informačných systémov na báze UNIX-u. Takisto je VAR resellerom produktov firmy IBM INFORMIX, ktoré pozostávajú zo samotného databázového systému INFORMIX a prostriedkov pre počítačom podporovanú tvorbu aplikácií. Databázový systém INFORMIX bol vybraný ako nosný prostriedok pre tvorbu informačných systémov. Firma zabezpečuje nielen predaj, inštalácie a školenia, ale aj nasadzovanie INFORMIX-u v konkrétnych aplikáciách.

 

Spoločnosť sleduje nové vývojové technológie aplikácií v architektúre klient/server pre svoje informačné systémy. V tejto oblasti používa vývojové prostredie fy Borland DELPHI klient/Server a produkty JAVA, ktoré umožňuje skĺbiť spoľahlivosť a bezpečnosť databázového systému INFORMIX a grafického užívateľského prostredia.

Medzi nosné piliere spoločnosti patrí Komplexný nemocničný informačný systém pre nemocnice - KNIS.


Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS)

Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS) je nadštandardný slovenský produkt, ktorý obsahuje integrované jadro informačného systému pre nemocničné zariadenia.
Viac informácií