Úvod

 Podsystém lekáreň 

Informačný systém LEKÁREŇ je komplexný, otvorený informačný systém, ktorý môže plniť svoje úlohy ako individuálny celok alebo ako súčasť nemocničného informačného systému. Hoci je určený najmä pre vnútorné lekárne, má aj verziu pre verejné lekárne, kde je rozšírený o modul spracovania receptov a výstupu na poisťovne. Samotný systém bol vyvíjaný pre lekáreň tretieho typu a pokrýva široké spektrum problémov. Systém je modulárny a je ho možné prispôsobiť potrebám zákaznika.

Jednotlivé funkcie umožňujú:

 • príjem zásob do skladu na príjemku, tlač prijemky, evidencia faktúr, sledovanie finančných rozdielov medzi príjemkou a faktúrou
 • príjem zásob do skladu bez dokladu
 • evidencia a spracovanie objednávok odberateľa, tlač faktúry pre odberateľa
 • nastavenie a sledovanie limitných množstiev zásob v sklade
 • komplexné spracovanie žiadaniek, možnosť aktualizácie a storna žiadaniek, prepojenie výdaja na žiadanky s účtami v účtovnej osnove
 • sledovanie expiračných dôb HVLP, IPLP
 • rôzne typy odpisov zásob v sklade
 • sledovanie príjmových a výdajových pohybov na skladových kartách
 • evidencia vratných obalov
 • výroba do zásoby, výroba na základe požiadavky lekára, storno výroby
 • hromadná dispenzácia vyrobených prípravkov alebo infúznych roztokov do obalov
 • generovanie žiadosti o analýzu vyrobených infúznych roztokov
 • analýza surovín a vyrobených prípravkov, roztokov , evidencia atestov, možnosť zablokovania výdaja zásob
 • kompletizácia obalov, spájanie komponentov (fľaša, zátka, štítok, atď. )

Systém poskytuje širokú paletu výstupných zostáv. Medzi najpoužívanejšie patria:

 • globálne náklady pre jednotlivé nákladové strediská
 • spotreba HVLP pre zvolené nákladové stredisko
 • sledovanie spotreby pre nákladové strediko podľa farmakologických skupín
 • sledovanie spotreby pre nákladové strediko podľa ATC skupín
 • sledovanie spotreby pre nákladové strediská na výdajových analytických účtoch
 • okamžitý stav skladu a jednotlivých podskladov
 • spotreba surovín, prípravkov vo výrobe
 • prehľad liekov vo vzťahu k dodávateľom za obdobie
 • prehľad liekov vo vzťahu k výrobcom za obdobie
 • korunová kontrola
 • prehľad odpisov atď.

Systém umožňuje súčasnú prítomnosť pracovnej aj archívnych databáz. Takýmto spôsobom je zabezpečený okamžitý prístup k údajom aj z pred niekoľkých rokov bez nutnosti načítať tieto z archívu.


Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS)

Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS) je nadštandardný slovenský produkt, ktorý obsahuje integrované jadro informačného systému pre nemocničné zariadenia.
Viac informácií