Úvod

 Profil 

V roku 1992 vznikla spoločnosť LCS ELECTRONICS spol. s r.o., ktorá pracuje v rôznych podobách v oblasti výpočtovej techniky do dnes. Od svojho vzniku pôsobí na trhu s výpočtovou technikou a postupne sa profiluje ako firma poskytujúca komplexné služby v oblasti výpočtovej techniky. V roku 1998 firma získava vlastné priestory a sťahuje sa na Jesenského ul. č.7., kde sídli dodnes.

V začiatkoch činnosti obchodné aktivity spoločnosti predstavovali dodávky počítačových sietí, osobných počítačov a software pre vedenie ekonomických agend podnikov . V roku 1994 spoločnosť rozširuje svoju činnosť o projektovanie informačných systémov a zriaďuje vlastné vývojárke oddelenie pre vývoj systémov pre zdravotnícke zariadenia. Na základe týchto nových aktivít sa firma začala venovať dodávkam komplexných nemocničných informačných systémov na báze operačného systému UNIX a výkonného databázového systému INFORMIX.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je návrh informačných systémov "na kľúč", to znamená vypracovanie projektov informačných systémov, vytvorenie aplikačného programového vybavenia pre informačné systémy, dodanie systémového programového vybavenia, zavedenie a podpora pri nasadzovaní systémov u zákazníkov. Okrem toho sa spoločnosť zaoberá aj riešením problémov na systémovej úrovni. Pre operačný systém SCO UNIX a LINUX dodáva programové vybavenie pre národnú podporu, textový editor a iné podporné utility, ktoré sú produktmi jej vlastného vývoja. 

LCS ELECTRONICS spol. s r.o. poskytuje kompletnú dodávku všetkých systémových produktov, ktoré sú v súčasnej ponuke firmy SCO a LINUX, inštalácie ako aj školenia určené od bežných používateľov po systémových programátorov a správcov prevádzkovaných informačných systémov na báze UNIX-u. Takisto je VAR resellerom produktov firmy IBM INFORMIX, ktoré pozostávajú zo samotného databázového systému INFORMIX a prostriedkov pre počítačom podporovanú tvorbu aplikácií. Databázový systém INFORMIX bol vybraný ako nosný prostriedok pre tvorbu informačných systémov. Firma zabezpečuje nielen predaj, inštalácie a školenia, ale aj nasadzovanie INFORMIX-u v konkrétnych aplikáciách.

 

Spoločnosť sleduje nové vývojové technológie aplikácií v architektúre klient/server pre svoje informačné systémy. V tejto oblasti používa vývojové prostredie fy Borland DELPHI klient/server a produkty JAVA, ktoré umožňuje skĺbiť spoľahlivosť a bezpečnosť databázového systému INFORMIX a grafického užívateľského prostredia. Medzi nosné piliere spoločnosti patrí Komplexný nemocničný informačný systém pre nemocnice - KNIS.


Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS)

Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS) je nadštandardný slovenský produkt, ktorý obsahuje integrované jadro informačného systému pre nemocničné zariadenia.
Viac informácií