Úvod

 Podsystém SKLAD ZDRAVOTNÉHO MATERIÁLU  

Tento podsystém je určený pre sklady zdravotného materiálu v nemocniciach. Systém je modulárny a je ho možné prispôsobiť potrebám zákaznika.

Modul MTZ

Modul slúži na evidenciu príjmových dokladov (faktúry, dodacie listy) a zaradenie došlých zásob do skladu. Zásoby sú evidované v jednotkových cenách, pre každú došlú zásobu sa vytvorí individuálny záznam na skladovej karte, kde sú evidované všetky pohyby vykonané nad danou zásobou. Pri spracovaní dokladov je možná aj rýchla aktualizácia sortimentu zdravotného materiálu a dodávateľov, ktorí nie sú v databáze.

Modul ZÁSOBY

Modul je určený pre prácu zo zásobami, ktoré sú v sklade. Slúži na spracovanie žiadaniek, zablokovanie alebo odblokovanie konkrétnej skladovej zásoby, odpisy za skladu.

Modul INVENTÚRA

Modul slúži na tlač výstupných inventúrnych zostáv podľa jednotlivých miestností, taktiež pre celý sklad zdravotného materiálu. Obsahuje funkcie, ktoré umožňujú korekciu prípadných nezrovnalostí a ich evidenciu v systéme a tlač.

Modul SERVIS

Modul je určený pre správcu systému. Svojimi funkciami umožňuje založiť a ďalej udržiavať údajové štruktúry systému. Poskytuje množinu výstupných zostáv. Sleduje sa spotreba zdravotného materiálu pre jednotlivé nákladové stredíská., je tiež možné sledovať túto spotrebu vzhľadom k účtom v účtovnej osnove. Je možné sledovať všetky vstupné aj výstupné pohyby v SZM. Súčasťou je zostava pre korunovú kontrolu a obratová súpiska. Funkcie pre nastavenie prvotných množstiev a inicializáciu umožňujú jednoduché zavedenie systému, vytvorenie archívnej a pracovnej databázy.


Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS)

Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS) je nadštandardný slovenský produkt, ktorý obsahuje integrované jadro informačného systému pre nemocničné zariadenia.
Viac informácií