Úvod

Štruktúra informačného systému KNIS

KNIS je platformou pre komunikáciu a výmenu údajov, ktorá vytvára podmienky pre efektívnu spoluprácu zdravotníckeho a technicko-hospodárskeho personálu na všetkých organizačných úrovniach nemocnice. KNIS sa zameriava na automatizáciu nasledovných skupín činností nemocnice:

 

 

Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS)

Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS) je nadštandardný slovenský produkt, ktorý obsahuje integrované jadro informačného systému pre nemocničné zariadenia.
Viac informácií