Úvod

Zameranie spoločnosti

S nárastom obchodných aktivít v oblasti dodávok komplexných informačných systémov formou "na kľúč" dochádza aj k expanzii v zamestnanosti, zmene organizačnej štruktúry a organizácie práce. LCS ELECTRONICS, spol. s r.o. sa v rokoch 1994 a 1996 reštrukturalizuje na základe špecializácie na jednotlivé činnosti pri realizácii projektov "na kľúč" väčšieho rozsahu nasledovne:

 • systémový integrátor
 • systémová integrácia
 • dodávky PC, periférií a základného programového vybavenia
 • návrh a príprava projektovej dokumentácie
 • návrh a realizácia optických častí sietí
 • monitoring a záverečné meracie protokoly
 • softwarové inžinierstvo
 • vývoj jednotlivých SW podsystémov
 • údržba, upgrade a vývoj aplikačného programového softwarového vybavenia
 • managering a hlavný dozor
 • realizácia aktívnych a pasívnych častí sietí
 • systémová analýza projektov komputerizácie a dodávok sietí PC
 • realizácia špecifických častí štruktúrovaných sietí
 • satelitné bezdrôtové komunikácie a prenos dát
 • projektovanie sietí LAN , WAN, INTERNET a p.
 • systémová analýza softwarového charakteru
 • inštalácia aplikačného SW
 • autorizovaná distribúcia SCO UNIX, LINUX, IBM INFORMIX
Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS)

Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS) je nadštandardný slovenský produkt, ktorý obsahuje integrované jadro informačného systému pre nemocničné zariadenia.
Viac informácií