Úvod

 Zamestnanci 

Spoločnosť zamestnáva 21 interných zamestnancov a 7 externých spolupracovníkov. Zamestnanci spoločnosti sú organizačne rozdelení do nasledovných oddelení:

Vedenie spoločnosti
Ekonomické oddelenie
Obchodné oddelenie
Technické oddelenie
Softwarové oddelenie - vývoj
Servisné oddelenie SW

Vedúci pracovníci oddelení spoločnosti LCS Electronics, s.r.o.:

Ing. Jozef Soľanka - riaditeľ spoločnosti
Doc. Ing. Štefan Fedák, CSc. - vedúci vývoja systémov
Ing. Jaroslav Vrábeľ - vedúci servisu SW
Bc. Radoslav Bačár - vedúci projektovania systémov

Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS)

Kompletný nemocničný informačný systém (KNIS) je nadštandardný slovenský produkt, ktorý obsahuje integrované jadro informačného systému pre nemocničné zariadenia.
Viac informácií