Úvod

Ambulantná časť

Odborné ambulancie
Ambulancie 1. kontaktu
Jednodňová chirurgia
Konziliárna ambulancia
Recepcia ambulancií
Zberný systém

SVaLZ

Laboratóriá
RDG
FDG
FRO
Nukleárna medicína
Patológia
Sterilizácia

Administratíva

Poisťovne
©tatistiky z prevádzky KNIS
Manažérsky modul
Obchodné oddelenie
Prevádzkové sklady

Lôžková časť

Lôžko
Stacionáre
Operačné sály
Centrálny príjem
Evidencia anestéz
Neonatológia - SON
Pôrodnica - SOR
Informačná kancelária

Ostatné moduly

Lekáreň
Sklad zdravotného materiálu
Transfúzna stanica
Krvný sklad
Kuchyňa
Doprava
Obrazová informácia
Správa systému